Endelig – Ny bioteknologilov!

Ønskebarn var selvsagt tilstede på stortinget da den nye loven skulle debatteres. Etter flere dagers intens diskusjon i media, ble heldigvis debatten både god, saklig og ikke minst, følsom. Flere stortingsrepresentanter valgte å stemme etter egen samvittighet, og stemte derfor mot eget parti. Politikerne belyste mange av de etiske dilemmaene og argumenterte godt for hvorfor de falt ned på de ulike avgjørelsene. Det kom også mange innspill på hva konsekvensene kunne bli ved en liberalisering av loven.  Men etter mange timer med debatt, ble følgende vedtatt:

Ja til eggdonansjon

Endelig vil vi også i Norge kunne bli gravid ved eggdonasjon. Etter planen vil man kunne få slik behandling fra januar 2021. Men dette gjelder ikke alle. Bioteknologiloven krever at 50 % av genmaterialet er kjent, så derfor får man ikke behandling dersom man også trenger sæddonor. Etter rundt 90 år med sæddonasjon, jubler vi i Ønskebarn over at man nå også kan bruke donoregg. Som ved sæddonor, så vil man også med eggdonasjon bruke anonym donor. Det betyr at det ikke er mulig å bruke egg fra en søster eller venninne. Er du i et parforhold med to kvinner, er det mulig å få donert partneres egg.

Ja til assistert befruktning til enslige

Det ble endelig tillatt at også enslige skal få tilgang på assistert befruktning. Dette var kanskje den endringen det var knyttet mest spenning til. Men tilslutt ble det 89 mot 80 representanter som stemte for. Motstanderne argumenterte for at det innebærer en sårbar situasjon for barn å vokse opp med bare én forelder. Mens tilhengerne viste til at svært mange norske kvinner allerede reiser til klinikker i utlandet, og at ved å tillate det her hjemme får man bedre kontroll på inngrep og oppfølging.  Som ved assistert befruktning til par, blir man vurdert medisinsk og psykososialt før prosessen settes i gang. Barnet har også, som ved sæddonasjon, rett til å vite donorens identitet når hun eller han fyller 15 år.

 

Fryse egg til senere

Fra Juli i sommer vil det nå bli mulig å fryse ned egne egg til bruk senere i livet. Dette har tidligere bare vært lov av medisinsk grunn. Dette må du betale for selv.

 

Barn etter partners bortgang

Den nye loven gjør det også mulig å bruke nedfrosset sæd eller egg etter at ektefelle/partner er falt fra. Det må kunne dokumenteres at dette var den avdødes ønske, og den gjenlevende part må være enslig for å kunne ta dette i bruk. Den avdøde skal regnes som barnets foreldre etter barneloven.

 

Ja til tidlig ultralyd og NIPT

Stortingsflertallet sa også ja til tidlig ultralyd og at det skal bli tillatt for alle gravide med en såkalt NIPT-test, der en blodprøve fra mor kan avdekke kromosomfeil hos barnet.

 

Veien videre

De nye endringene i Bioteknologiloven vil få konsekvenser for tilbudet om assistert befruktning, og ikke minst oppfølgingen av de gravide. Helseministeren sa i slutten av Mai at regjeringen må sette seg inn i vedtakene før de tar stilling til den videre prosessen. Høie påpeker at departementet blant annet må bruke mer tid på forslag som ikke er utredet før de ble vedtatt. I tillegg må regjeringen vurdere de økonomiske konsekvensene av flere av vedtakene.

Styret i Ønskebarn er i kontakt med helsemyndigheter og fagmiljø for å innhente så mye informasjon som mulig og være i tett dialog i løpet av prosessen. Vi vil arbeide for at det ikke kommer store utsettelser for å få de ulike tilbudene på plass. Vi vet at mange av våre medlemmer venter med glede på å komme i gang med disse tilbudene i Norge.

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *