Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie

Assistert befruktning i Norge er regulert i bioteknologilovens § 2.

Kvinner som er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold kan få offentlig finansiert assistert befruktning.

Etter at felles ekteskapslov trådte i kraft 01. Januar 2009 er kvinner i lesbiske parforhold likestilt med kvinner i heterofile parforhold med hensyn til rett til assistert befruktning.

Etter ny bioteknologilov ble vedtatt 26. mai 2020 vil også enslige kvinner få muligheten til assistert befrukning. Etter planen vil dette ha oppstart 1. Juli 2020.

Befruktning utenfor kroppen

Befruktning utenfor kroppen innebærer befruktning av et egg utenfor kvinnens kropp, såkalt in vitro fertilisering (IVF). For å optimalisere prøverørsbehandlingen kan i tillegg mikroinjeksjon (ICSI) eller operativt sæduttak benyttes.

Befruktning utenfor kroppen kan finne sted dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet, tilfeller der man til tross for utredning ikke kan finne årsaken til infertiliteten verken hos mannen eller kvinnen.

Dersom mannen eller kvinnen har alvorlig, arvelig sykdom i familien, kan man genteste det befruktede egget før det settes inn i livmoren. Dette kalles preimplantasjonsdiagnostikk (PGD).

Sæd- eller eggdonasjon

Det er tillatt å bruke donorsæd både ved IVF og ICSI.

Dersom utredningen viser at kvinnen ikke har egg som kan brukes til IVF, er det medisinsk mulig å hente egg fra en donor. Da føres de donerte eggene sammen med mannens sædceller i et prøverør, og senere fortsetter prosessen slik det er beskrevet ovenfor. Men eggdonasjon er imidlertid ikke tillatt i Norge (per Mai 2020). Vi i Ønskebarn jobber aktivt mot myndighetene for å legalisere dette. Behandlingen er lovlig i de fleste andre land i Europa.

Inseminasjon

Inseminasjon innebærer innføring av sæd i en kvinne på annen måte enn ved samleie.

Inseminasjon kan være aktuelt når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av en alvorlig arvelig sykdom, eller når to kvinner er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold.

Videre kan inseminasjon i særskilte tilfeller finne sted dersom kvinnen er bærer av alvorlig arvelig kjønnsbundet sykdom, slik at behandling av sæd for å bestemme barnets kjønn kan foretas i den hensikt å hindre at sykdommen videreføres til barnet.

Sæddonasjon i Norge er ikke en anonym prosess. Dersom et par ønsker en anonym donor, eller man er enslig kvinne (uten rett til assistert befruktning i Norge), kan man dra til utlandet (for eksempel Danmark) og motta sædinseminasjon fra anonym donor.

Hvilke norske klinikker tilbyr assistert befruktning?

Følgende offentlige norske sykehus tilbyr behandling i form av assistert befruktning:

Følgende private norske klinikker tilbyr behandling i form av assistert befruktning:

Animasjon om assistert befruktning

Den følgende videoen viser en animasjon som forklarer de ulike formene for assistert befruktning (videoen er gjengitt med tillatelse fra den norske fertilitetsklinikken Medicus).

Kommersielle partnere: