Ufrivillig barnløshet

Hos unge, friske par er sannsynligheten for å oppnå befruktning i løpet av en menstruasjonsperiode omtrent 20-25 %. Etter 12 måneder har omtrent 90 % av alle prøvende par oppnådd befruktning. Den resterende andelen av prøvende par, omtrent 10 %, opplever det som kalles ufrivillig barnløshet (infert­ilitet).

Ufrivillig barnløshet er for mange en midlertidig tilstand, ettersom fortsatt prøving og eventuelt behandling gjør at langt på vei de fleste til slutt oppnår drømmen om å få ønskebarnet. En liten andel opplever barnløsheten som vedvarende.

Utredning

Dersom du og partneren din har forsøkt å få barn i mer enn ett år uten å lykkes, anbefales det å søke råd hos lege, ettersom man da har krav på utredning for ufrivillig barnløshet.

Legen vil foreta ulike undersøkelser, for å forsøke å kartlegge årsakene til uteblivende svangerskap.

I de tilfellene hvor man klarer å påvise en årsak til problemene, viser kartlegging  at i omtrent 1/3 av tilfellene finnes årsaken til barnløsheten hos kvinnen, i 1/3 finnes hos mannen og i 1/3 hos begge.

Ufrivillige aborter

Dersom man har opplevd tre eller flere ufrivillige aborter har man krav på utredning for habituell abort. Ved habituell abort gjelder ikke regelen om 12 måneders prøving før man har krav på utredning.

Uforklarlig infertilitet

Uforklarlig infertilitet benyttes som definisjon når ufruktbarheten ikke har noen kjent årsak etter endt utredning, og et par har prøvd å få barn i mer enn to år.

Ett av tre par med uforklarlig ufruktbarhet vil lykkes med å unnfange et barn på naturlig måte innen tre år.

Årsaker

Ufrivillig barnløshet kan skyldes mange ulike faktorer, men de vanligste årsakene er:

  • Eggløsningsforstyrrelser. Eggløsningen styres av hormoner. Dersom hormonnivåene av en eller annen grunn er i ubalanse, kan eggløsningen bli påvirket. Uregelmessige sykluser kan være et tegn på eggløsningsproblemer. Eksempler på hormonforstyrrelser som påvirker eggløsningen: store vektendringer, følelsesmessige problemer, stress, anstrengende trening og sykdom, som for eksempel polycystisk ovariesyndrom (PCOS).
  • Skader i egglederne. Dersom egglederne er tilstoppet, kan sædcellene bli hindret i å nå egget, og egget kan bli hindret i å vandre ned til livmoren, hvor det vil feste seg dersom det er befruktet. Den vanligste årsaken til tilstopping av egglederne er tidligere ubehandlet klamydiainfeksjon.
  • Endometriose er en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren finnes utenfor livmoren, for eksempel på innsiden av eggleder eller på eggstokker. Dette kan hindre eggets vandring nedover egglederne og kan også forhindre befruktning på andre måter.
  • Redusert sædkvalitet. Den vanligste årsaken til fertilitetsvansker hos menn er få sædceller eller dårlig sædkvalitet. Dersom mannen har for få sædceller, reduseres sjansene for at en sædcelle skal befrukte et egg. Dersom sædkvaliteten er dårlig, klarer kanskje ikke sædcellen å nå fram til egget, trenge gjennom eggmembranen og befrukte egget.

Behandlingsmetoder

Det finnes mange ulike behandlingsmetoder for ufrivillig barnløshet. Avhengig av diagnose og svangerskapshistorikk kan det være aktuelt å behandle barnløsheten i form av for eksempel medikamenter, kirurgiske inngrep, assistert befruktning eller alternativ behandling, eventuelt en kombinasjon av disse behandlingsmetodene.

Les mer:

Kommersielle partnere: