Bli medlem i foreningen Ønskebarn

Ønskebarn

Type medlemskap og priser

Her er en oversikt over våre type medlemskap og priser.

Hvorfor medlem?

Ditt medlemskap støtter Ønskebarn i sitt arbeide med å synliggjøre og hjelpe menneskene som ønsker å få barn, men som ikke får det til.

Vi jobber opp mot myndighetene på politisk nivå, deltar i debatter, intervjuer i media og er en deltaker i den offentlige diskusjonen rundt tema som eggdonasjon, assistert befruktning, generelt lover/regler/rettigheter/forpliktelser osv.

Vi deltar også på kurs og konferanser der vi utveksler kunnskap og erfaring med internasjonale miljøer og søsterforeninger.

Sist, men ikke minst, jobber vi også mye med likepersonsarbeid og ønsker å være noe for dem som sliter med utfordringene med at ønskebarnet aldri kommer eller opplevelser / erfaringer man har gjort seg i forbindelse med kunstig befrukting, adopsjon, fosterhjem, utenlandsforsøk etc.

Som hovedmedlem for du:

  • en stemme i å påvirke hva foreningen skal jobbe med
  • 4 medlemsblad per år
  • Medlemstilgang til forum
  • Gratis adgang til kafétreff og temakvelder i regi av Ønskebarn
Bli medlem!

Kommersielle partnere:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy