Adopsjon

Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre.

Adopsjon innebærer at den som blir adoptert får samme rettslige status som om den adopterte skulle ha vært adoptivforeldrenes biologiske barn.

Retningslinjer rundt adopsjon, både utenlandsadopsjon og samtykkeadopsjon (adopsjon av barn født i Norge) er nedfelt i Lov om adopsjon (adopsjonsloven).

Personer som adopterer barn har krav på økonomisk godtgjøring.

Utenlandsadopsjon

Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. De ulike adopsjonslandene stiller forskjellige krav til søkerne i form av alder, om de har barn fra før, religion, og så videre. For å få gjennomføre en utenlandsadopsjon, må man være godkjent av norske myndigheter gjennom såkalt forhåndssamtykke.

Innenlandsadopsjon (samtykkeadopsjon)

Hvert år blir noen få barn i Norge adoptert bort etter ønske fra de biologiske foreldrene, ved såkalt samtykkeadopsjon.

Varianter av innenlandsadopsjon er såkalt stebarnsadopsjon og fosterbarnsadopsjon.

Parallelle søknader

Det er mulig å søke om adopsjon av barn fra utlandet og adopsjon av norskfødt barn samtidig. Når søknaden om utenlandsadopsjon er klar til å sendes ut av Norge, må søkerne bestemme seg for hvilken søknad som skal prioriteres. Dersom man ønsker å forfølge adopsjonsprosessen i forhold til utenlandsadopsjon, vil søknaden om adopsjon av norskfødt barn bli avsluttet. Dersom søkerne ønsker å fortsette prosessen med tanke på adopsjon av norskfødt barn, utsettes adopsjonsforeningens utsendelse av søkernes dokumenter til utlandet.

Hvem kan adoptere?

For å få godkjenning av norske myndigheter om at man er egnet til å adoptere, må man oppfylle en del krav i henhold til adopsjonsloven.

Les mer

jente

Saksgangen for adopsjon

Slik går du frem ved søknad om utenlandsadopsjon.

Les mer

children-hop-south-africa-water-preview

Norske adopsjonsforeninger

Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. I Norge finnes tre slike organisasjoner.

Les mer

Kommersielle partnere:

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy