Ønskebarn

For deg som har barn i tankene...

Ønskebarn er en norsk interesseorganisasjon for og med mennesker som strever med å få barn; både dem som aldri har fått barn, som ikke får flere barn eller som i en periode av sitt liv har vært ufrivillig barnløse og endelig har lykkes med å få «ønskebarnet».

Bli medlem

Hjelp oss å sette fokus på ufrivillig barnløshet. Bli Ønskebarn-medlem i dag!

Ta del i det fine fellesskapet på Ønskebarns forum. Registrer deg i dag!

Delta på våre temakvelder, seminarer og kafétreff. Kom deg ut av sofakroken og treff andre som har barn i tankene.

Adopsjon

Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre.

Les mer

Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie.

Les mer

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på ett eller flere barn som av ulike årsaker for en kortere eller lengre periode ikke har mulighet til å bo hos sine biologiske foreldre.

Les mer

Kommersielle partnere: