Om Ønskebarn

Ønskebarn er de ufrivillig barnløses fremste pressmiddel mot politikere, presse og byråkrati. Gjennom snart 40 års eksistens har Ønskebarn blitt en respektert organisasjon på den norske politiske arena, i media, samt i fagmiljøet. Vi har kompetanse på alle former for ufrivillig barnløshet og behandlingsmetoder, og vi jobber for å “ufarliggjøre” det å være ufrivillig barnløs.

Foreningens formål er å være talerør og støttespiller for ufrivillig barnløse, samt alle som strever eller har strevd med å få egenfødte eller adopterte barn.

Ønskebarn, eller Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) som foreningen het den gang, ble stiftet i 1982. Vi har kontoradresse i Oslo sentrum. Sentralstyrets medlemmer er lokalisert rundt omkring i hele landet, og vi tilbyr informasjon og støtte uansett hvor i landet du befinner deg.

Bli medlem
Rådgivningstelefon

Kontakt oss

Ønskebarn driver en egen rådgivningstelefon for ufrivillig barnløse på telefonnummer +47 480 85 103. Telefonen betjenes i normal arbeidstid.

Kontakt oss

Kommersielle partnere: