WHO om infertilitet: Gjelder1 av 6 av oss

Rapport fra who
Rapport fra who

Rapport WHO

I begynnelsen av April lanserte WHO en omfattende rapport om infertilitet og utfordringer knyttet til dette. Enormt mange mennesker sliter med infertilitet globalt: Hele 17,5 % av den voksne befolkningen sliter med fertilitet i løpet av livet. Dette dokumenterer det store behovet for mer rettferdig tilgang på behandling rundt om i verden. Mange steder er det fremdeles kun de med penger som har tilgang på behandling, og fertilitetsutfordringer skjer i alle samfunnslag.

Vi håper at vi kan bruke rapporten som et arbeidsdokument i vårt arbeid både i politisk påvirkning og i søknader om midler. Nedenfor er noen av hovedutfordringene som WHO skisserer. Hele rapporten kan leses her: https://www.who.int/publications/i/item/978920068315

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er infertilitet definert som «en sykdom i reproduksjonssystemet som forhindrer oppnåelse av en graviditet etter minst ett års regelmessig, ubeskyttet samleie».

Noen av utfordringene med infertilitet som WHO har identifisert inkluderer:

  1. Psykologisk belastning: Infertilitet kan være en stor psykologisk byrde for både menn og kvinner som ønsker å ha barn. De kan oppleve følelser av sorg, depresjon, angst og skyldfølelse som følge av manglende evne til å bli gravid.
  2. Finansielle utfordringer: Behandling av infertilitet kan være dyrt, spesielt for de som trenger assistert reproduksjonsteknologi som in vitro fertilisering (IVF). Mange par kan ikke ha råd til å betale for disse behandlingene, og det kan føre til økonomisk stress og belastning.
  3. Manglende tilgang til behandling: Infertilitetsbehandling er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner, og selv der det er tilgjengelig, kan det være begrensninger i tilgangen til behandling på grunn av økonomiske, geografiske eller sosiale faktorer.
  4. Stigma og sosial isolasjon: Infertilitet kan fortsatt være tabu i mange samfunn, og par som lider av infertilitet kan oppleve stigmatisering og sosial isolasjon. Dette kan føre til manglende støtte fra venner og familie, og kan forverre den psykologiske belastningen.
  5. Mangel på informasjon: Mange mennesker har begrenset kunnskap om infertilitet og behandlingsalternativer, noe som kan gjøre det vanskelig å ta informerte beslutninger om behandling og omsorg for deres reproduktive helse. Dette kan også føre til forsinkelser i å søke behandling eller feilbehandling.

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy