Nordiske interesseorganisasjoner møttes i Oslo

Nordisk møte i Oslo

I september hadde vi gleden av å være vertskap til det første nordiske møte for interesseorganisasjoner innen ufrivillig barnløshet. Vi fikk besøk fra alle de nordiske landene, og var samlet en helg i Oslo fra fredag til søndag. De fleste jobber med dette som frivillige, så derfor måtte møte legges til en helg. Hele samlingen ble finansiert av Nordic Cultural Point som er en del av Nordisk ministerråd.

Det ble et utrolig bra treff. Fantastisk bra å treffe så mange andre som jobber med de samme tingene som oss. Det er supert å kunne utveksle erfaringer og utfordringer, og ikke minst, lære av hverandre. Mange av oss har aldri truffet hverandre før, så vi startet samlingen med felles middag fredag kveld. Praten gikk løst og ledig, og det var tydelig at alle var glade for å kunne møtes. Det føltes lett å ha middag med nye folk når vi alle delte det samme engasjement for temaet barnløshet.

Lørdag hadde vi fullt program der vi fikk presentert hvordan de foreningen jobber. Vi kom inn på hvordan de blir finansiert, hva slags tilbud de gir, regelverk i de ulike landene og mye mer. Den finske foreningen, Simpukka, hadde presentasjon av deres program innen donasjon. De har et bredt tilbud til de som vurderer å bruke donor, og ikke minst, til de som er donorunnfanget. De fortalte om digitale treff, om individuell rådgivning, og ikke minst om opphold/leirtilbud om sommeren til denne gruppen. Det var veldig inspirerende å høre om, og vi i Ønskebarn vil fortsette å søke midler om lignende prosjekter også her i Norge.

I løpet av dagen dukket det opp ulike erfaringer som er svært nyttige for oss i Ønskebarn. I Danmark f.eks. får alle som blir 18 år tilbud om å sjekke sin egen fertilitet. Dette synes vi er så bra. Det er viktig å bevisstgjøre at dette er noe man ikke skal ta som en selvfølge.

Vi hadde også med oss Nan Oldereid fra Livio Oslo som ga en presentasjon. Hun snakket om eksport av sæd mellom de nordiske landene. Nylig fikk de grønt lys fra Helsedirektoratet til å eksportere sæd ut fra Norge. Vi har interessert i å lære mer om dette. Hun forklarte om regelverket, og viktigheten av å holde dette kontroll på dette i Norden. Det har vært en del uro rundt dette i Sverige, så det var flott for den svenske foreningen å lære mer om bakgrunnen for dette. Lørdags kveld hadde vi felles middag ute i Oslo

Søndag fortsatte vi prat og utveksling, men utenfor møterommet. Vi tok med gjestene på Munch Museet og Vigelandsparken. Ofte kommer gullet i samtalen i den uformelle praten. Da ble vi enda bedre kjent med folkene, og det var lettere å dele hva man synes er krevende med å drive foreninger og hva man drømmer om å kunne tilby. Vi pratet også mye om hvordan vi kunne styrke det nordiske samarbeidet. Alle ønsket at vi jobber tettere sammen, og er flinkere til å utveksle erfaringer og ideer. Vi fikk opprettet ulike digitale grupper der vi kan opprettholde kontakten.

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy