Generalforsamling 2023

 Innkalling til Ønskebarns generalforsamling

Torsdag 9. mars 2023, kl 17.00 – 17.30

 

Sted:   Ønskebarns kontor i Inkognitogaten 17, 0256 Oslo / Zoom

På generalforsamlingen får du informasjon om hva Ønskebarn har jobbet med det siste året og om foreningens økonomi. Du får også anledning til å møte nåværende styremedlemmer. Det dessuten mulighet til å komme med forslag eller spørsmål til arbeidet i foreningen. Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre. Alle betalende medlemmer er hjertelig velkommen på generalforsamlingen. En sterk forening blir sterkere av at medlemmene engasjerer seg!


Generalforsamling


Dagsorden

 1. Åpning av møte ved styreleder Lise Boeck Jakobsen
 2. Konstituering av møtet. Valg av referent og protokollunderskrivere.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjennelse av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2022
 5. Behandling av budsjett og handlingsplan for 2023
 6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2024
 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 2023
 8. Valg av nytt styre for 2023
 9. Oppnevning av revisor for 2023
 10. Valg av valgkomité
 11. Innkomne saker

Alle medlemmer vil også kunne lese saksdokumenter til generalforsamlingen på onskebarn.no

 

 

 

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy