Fosterhjem

Hvordan bli fosterhjem?

Dersom du er interessert i at ditt hjem skal bli et fosterhjem, ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste. Alle henvendelser er uforpliktende.

Alle fosterhjemstjenestene har rådgivere som kan snakke med deg om det å være fosterhjem. De kan si noe om hvem som kan bli fosterforeldre og om hvordan det kan påvirke deg, familien din og hverdagen din. De har også kunnskap om økonomiske godtgjørelser og eventuelle konsekvenser for din arbeidssituasjon.

Egenpresentasjon og hjemmebesøk

Dersom du ønsker å gå videre for å bli fosterforelder, fyller du helt uforpliktende ut et egenpresentasjonsskjema der du forteller litt om:

  • Familiesituasjon
  • Boligforhold
  • Arbeidssituasjon
  • Helse

Egenpresentasjonsskjemaet blir brukt i arbeidet med å vurdere deg og din familie som et fosterhjem. I tillegg til å gi informasjon, gir dere også godkjenning til at tjenesten kan ta kontakt med barnevernstjenesten og NAV i nåværende og tidligere bostedskommuner. De vil bli bedt om å bidra med eventuelle opplysninger som kan hjelpe i vurderingen.
Dersom dere blir fosterforeldre må ha både helseattest og uttømmende politiattest (barneomsorgsattest).
Alle opplysninger som blir gitt til fosterhjemstjenesten behandles konfidensielt.

Egenpresentasjonsskjemaet og hjemmebesøk danner grunnlaget for om dere vil få tilbud om  opplæring og delta på PRIDE-kurs for å bli et fosterhjem.

PRIDE grunnopplæring

PRIDE er et opplærings- og rekrutteringsprogram i regi av fosterhjemstjenesten. Programmet gir en god mulighet til både å vurdere om dette er noe for deg/dere, samtidig som det gir grunnopplæring i fosterhjemsomsorg.

For mer informasjon, se bufdir.no.

Fosterhjem for barn du kjenner

Kjenner du barn som trenger et fosterhjem? Vi vet at fosterhjem i barnas slekt eller nære nettverk i mange tilfeller kan være den beste løsningen. Besteforeldre, tanter, onkler, lærere og fotballtrenere kan bidra til løsninger der barna slipper å flytte til ukjente eller til et nytt sted. Si fra til fosterhjemtjeneste hvis du tror at du kan bidra til en slik løsning for barn du kjenner.

Kommersielle partnere:

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy