Fosterhjem

Hvem kan bli fosterforeldre?

Alle fosterbarn er ulike med tanke på alder, personlighet og omsorgsbehov. Derfor trengs det også et mangfold av fosterforeldre og fosterhjem

Det er først og fremst egnethet som avgjør om en person kan bli en god fosterforeldre. Dette innebærer å ha evnen til å se barnets forskjellige behov, og gi den oppmerksomhet og kontakt det trenger.

people-mother-daughter-baby

Mangfold av fosterhjem

En fosterfamilie kan bestå av gifte, samboere, likekjønnede par eller en enslig person. Familien kan ha egne biologiske eller adopterte barn, eller familien kan være barnløse. Man kan være etnisk norsk, eller ha annen kulturbakgrunn. Enkelte bor på landet, andre i byen. Interesser og hobbyer varierer. Felles for alle fosterhjem er at fosterforeldre er voksne med god omsorgsevne og overskudd til andre. Et fosterhjem er et hjem som ser gleden i å ta del i oppfostringen av barn.

mom-son-teddy-bear-love-hug-family

Krav til fosterforeldre:

  • Særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Stabil livssituasjon
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barnet rom for livsutfoldelse
  • God vandel
kids-school-emotions

Kurs, Kompetanse og veiledning:

Dere vil få tilbud om diverse oppfølging som kurs og veiledning for å bli fosterforeldre. Dette kan f.eks være foreldreveiledningsprogram for å hjelpe med kommunikasjon til barnet.

Kommersielle partnere: