Fosterhjem

Hvem kan bli fosterforeldre?

Alle fosterbarn er ulike med tanke på alder, personlighet og omsorgsbehov. Derfor trengs det også et mangfold av fosterforeldre og fosterhjem

Det er først og fremst egnethet som avgjør om en person kan bli en god fosterforeldre. Dette innebærer å ha evnen til å se barnets forskjellige behov, og gi den oppmerksomhet og kontakt det trenger.

people-mother-daughter-baby

Mangfold av fosterhjem

En fosterfamilie kan bestå av gifte, samboere, likekjønnede par eller en enslig person. Familien kan ha egne biologiske eller adopterte barn, eller familien kan være barnløse. Man kan være etnisk norsk, eller ha annen kulturbakgrunn. Enkelte bor på landet, andre i byen. Interesser og hobbyer varierer. Felles for alle fosterhjem er at fosterforeldre er voksne med god omsorgsevne og overskudd til andre. Et fosterhjem er et hjem som ser gleden i å ta del i oppfostringen av barn.

mom-son-teddy-bear-love-hug-family

Krav til fosterforeldre:

  • Særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Stabil livssituasjon
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barnet rom for livsutfoldelse
  • God vandel
kids-school-emotions

Kurs, Kompetanse og veiledning:

Dere vil få tilbud om diverse oppfølging som kurs og veiledning for å bli fosterforeldre. Dette kan f.eks være foreldreveiledningsprogram for å hjelpe med kommunikasjon til barnet.

Kommersielle partnere:

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy