Årsmøte og inspirasjonsseminar 2024

Sperm og eggceller

Tirsdag 9. april 2024  Kl. 16.15 – 20.00

Sted: litteraturhuset i Oslo/digital strømming

PROGRAM

DeL 1:

16.15 – 16.50: Årsmøte Ønskebarn 2024 (Kun for medlemmer)
Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2024.
Egen saksliste sendes ut på epost.

10 min pause

DeL 2:

17.00 – 18.30
Hanne Netland Simonsen, psykologspesialist. Arbeidet med tilknytningstema, relasjonelle traumer og psykisk helse hos barn, ungdom, voksne, par og familier i 20 år.

I dette seminaret vil vi få en innføring i grunnleggende tilknytningstema og hvordan dette påvirker barn og foreldre og deres relasjon, samt fokus på kvinnen eller mannen som har et ønske om å bli forelder, og står i lengsel, håp og savn etter drømmen om et barn. Seminaret vil også gi en kort innføring og konkrete verktøy i en foreldreveiledningsmetode.

Ca. 19.00 – 19.15
Kan ungdom nok om fertilitet? Hvordan lære neste generasjon å beskytte evnen til å få barn?  Norge er pilotland for et stort europeisk prosjekt for ungdom. Ønskebarn har fått midler fra Fertility Europe til å gjennomføre en viktig undersøkelse blant landets 15-18 åringer om temaet fertilitet. Vi presterer det nye digitale spillet/spørreundersøkelsen FActs.

DeL 3:

19.15 – 20.00 Kaffetreff for medlemmer
Uformelt møtepunkt med likepersoner fra Ønskebarn

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet

➔ Det vil være anledning til å stille spørsmål til foredragsholder.

➔ Seminaret er gratis for medlemmer i Ønskebarn. (Andre betaler kr 200,- per deltaker via HER)

➔ Bli medlem? Innmelding Trykk her

 

Påmelding: post@onskebarn.no  NB – Skriv om du ønsker plass fysisk eller digitalt

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy