Adopsjon

Norske adopsjonsorganisasjoner

Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. I Norge finnes tre slike organisasjoner.

Adopsjonsforum

 • Adopsjonsforum har formidlet adopsjon fra utlandet siden 1972.
 • Adopsjonsforum formidler adopsjonskontakt i fem land: Colombia, Filipinene, Madagaskar, Peru og Vietnam.
 • Adopsjonsforum er en medlemsbasert forening med lokalavdelinger spredt over hele landet.
 • Administrasjonen ligger i Oslo.

InorAdopt

 • InorAdopt har formidlet adopsjon fra utlandet siden 1989.
 • InorAdopt formidler adopsjon fra tre land: Bulgaria, Taiwan og Ungarn.
 • InorAdopt er en medlemsbasert forening med lokalavdelinger spredt over hele landet.
 • Administrasjonen ligger i Kr-Sand

Verdens Barn

 • Verdens Barn har sin opprinnelse i Norsk Koreaforening, som ble stiftet i 1953.
 • Verdens Barn formidler adopsjonskontakt i tre land: Sør-Korea, Thailand og Sør-Afrika.
 • Verdens Barn er en medlemsbasert forening med lokalavdelinger spredt over hele landet.
 • Administrasjonen ligger i Oslo

Kommersielle partnere: