Ønskebarn medvirker i forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt på fostervekst etter assistert befruktning

Ønskebarn er involvert som brukermedvirker i et nytt forskningsprosjekt som ser på fostervekst etter assistert befruktning. Prosjektet er godt i gang, og de er nå ferdig med rekruttering av pasienter. Kort oppsummert er målet med prosjektet å måle fosterstørrelse på nøyaktig samme dag etter innsett av embryo for de inkluderte pasientene ved seks ulike tidspunkt i svangerskapet.

Bakgrunnen for dette er at man vet fra tidligere studier at barn etter fryseforsøk blir tyngre enn de etter spontane graviditeter og ferskforsøk.  Men de vet lite om når i svangerskapet denne forskjellen oppstår. Prosjektet skal også sammenligne fosteralder basert på innsett av embryo med beregnet fosteralder ved ultralyd i uke 12 og 18, for på den måten komme med råd om hvilken termin man bør bruke.

Vi er veldig glad for å være med som sparringspartner i prosjektet og er spente på resultatet. Vi tror at dette er av interesse for resten av landets kvinner som er gravide eller har fått barn etter assistert befruktning. Resultatet kan gi bedre retningslinjer på hvordan man regner ut nøyaktig termin, som igjen kan påvirke igangsatt behandling ved for tidlig fødsel eller igangsetting på overtid.

Prosjektet gjennomføres som doktorgradsprosjektet til overlege ved Fertilitetsseksjonen ved St Olav, Eline B. Seljeflot. Hovedveileder er Birgitte H. Kahrs (NTNU), biveiledere er Torbjørn M. Eggebø (NTNU) og Sotirios Saravelos (London Imperial College).

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy